Foto

Basisregels
  • We hebben respect voor God, onszelf en anderen
  • We helpen elkaar
  • We vertrouwen elkaar
  • We lachen elkaar niet uit

Oudercontact op maat

Naast alle informatie die we op deze manier beschikbaar stellen, gaan we ook met regelmaat met ouders in gesprek. Vanaf schooljaar 19-20 werken we niet meer met geplande series spreekavonden. Met de ene ouder spreken we vaker omdat het voor hun kind nodig is, met de andere ouder spreken we minder vaak als dat voldoende is. Elk gesprek wordt afgesloten met een vervolgafspraak. Het belang van het kind is uitgangspunt hierbij.

Startgesprek

Bij het handelingsgericht werken staan de onderwijsbehoeften van de leerling centraal. Hoe sluit je als leerkracht zo goed mogelijk aan bij wat een kind nodig heeft? En hoe weet je wat een kind nodig heeft? Natuurlijk weet je als leerkracht best wat van het kind als leerling, maar ook ouders kunnen je als ervaringsdeskundigen veel informatie geven. Daarom zijn samenwerking, afstemming en wisselwerking belangrijk. We hebben als leerkrachten en ouders een gezamenlijk belang: het kind. Dan is er tweerichtingsverkeer nodig: we willen dat ouders meedenken en meedoen in het onderwijs aan hun kind. Als kinderen naar een nieuwe groep gaan is er wel een overdracht geweest van de ene naar de andere leerkracht, maar tegelijk hebben de leerkrachten uw kind nog maar net in de groep. We willen dan graag horen wat u belangrijk vindt voor de leerkracht om te weten. Wat heeft uw kind nodig, wat verwacht u van de leerkracht en van de school? Voor ons is uw informatie “gratis advies”! Het is ook goed om wederzijdse verwachtingen goed af te stemmen, dat voorkomt frustraties en teleurstellingen.

Planning

Met elke nieuwe leerkracht waar uw kind bij in de groep komt, heeft u na ongeveer 4 weken een startgesprek. Dit geldt bij kleuters die instappen, en verder als uw kind naar een nieuwe groep gaat en bij een nieuwe juf of meester komt. Ook als u naar onze school overstapt (bijvoorbeeld na een verhuizing). Meer informatie hierover leest u in de schoolgids.

Letters en Parro

Om de week ontvangen alle ouders via Parro informatie op schoolniveau: de LETTERS. Daarnaast wordt vanuit alle groepen informatie uitgewisseld met ouders via de Parro-app. In de schoolgids vindt u hoe dat werkt. Langs deze deze weg hoort u regelmatig iets vanuit de groep(en) van uw kind(eren). Dat kan voor de hele groep tegelijk, maar daarnaast kan de leerkracht u ook individueel een bericht sturen met bijvoorbeeld een leuke foto van uw zoon of dochter of een vraag aan u. Via Parro geven we ook door als er een vervanger voor de groep staat of (in het ergste geval) als een groep vrij is. Zo heeft u alle informatie over uw kind(eren) altijd bij elkaar. Handig als u nog eens een bericht terug wilt zoeken. Via Parro kunt u ook reageren op een vraag van de leerkracht. Tevens kunt u zelf een gesprek starten met de leerkracht.