Foto En dan....het afscheid

Stappenplan
  • Info avond
  • Advies
  • Open dagen

Keuze Voortgezet Onderwijs

Na groep 8 gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. De school helpt kinderen en ouders bij de schoolkeuze. Als school stimuleren we de doorstroom naar gereformeerd onderwijs. Met deze scholen hebben we structureel contact en zijn er goede relaties ontstaan. Het gaat om de scholengemeenschappen Guido de Brès in Arnhem en het Greijdanus College in Zwolle. Van deze twee scholen geven we actief informatie mee naar huis omdat we hier qua identiteit helemaal achter staan. Van alle scholen voor voortgezet onderwijs in Apeldoorn en omstreken komt de informatie ook binnen. Omdat dit om veel verschillende scholen gaat is er wat minder contact mee. We hebben bij deze scholen minder zicht op de identiteit. Op verzoek van ouders zijn alle informatiefolders op school verkrijgbaar.

In het najaar krijgt het kind een VO-advies op basis van de resultaten van de afgelopen schooljaren, en het beeld wat de school heeft met betrekking tot bijvoorbeeld werkhouding en motivatie. In de spreekavond wordt dit advies aan de ouders meegedeeld.

Rond die tijd geven vertegenwoordigers van het Greijdanus College en Guido de Brès op een middag een gastles in groep 7 en/of groep 8. Aansluitend is er na schooltijd gelegenheid voor ouders om met deze collega’s in gesprek te gaan.

In april maken de kinderen van groep 8 de Cito eindtoets. De uitslag kan een rol spelen als deze erg afwijkt van het VO-advies.

De kinderen krijgen de gelegenheid open dagen te bezoeken. Het kind krijgt een aanmeldingsformulier om door de ouders te laten invullen en in te leveren op school. De school verstuurt de aanmeldingsgegevens naar het vervolgonderwijs.