Foto: We organiseren op verschillende manieren.

De organisatie
  • Management team
  • Identiteitscommissie
  • Medezeggenschapsraad

Directie

De dagelijkse leiding van de school is in handen van Erik Jan Aalbers. Als directeur is hij bijna elke dag aanwezig. Hij heeft de helft van zijn tijd beschikbaar directietaken. De rest van de tijd wordt ingevuld met taakuren als strategisch beleidsmedewerker onderwijshuisvesting voor CorDeo scholengroep.

Managementteam (MT)

De leerkrachten vergaderen regelmatig samen als schoolteam. Daarnaast wordt er samengewerkt binnen de onderbouw en de bovenbouw. Janita Visch is teamleider, zij coördineert een aantal onderwijskundige zaken en regelt bijvoorbeeld de vervanging. Gerrie Wattel is onderbouwcoördinator. Bianka Simpelaar is bovenbouwcoördinator. Annette Hildering en Gerrie Wattel zijn de interne begeleiders die samen de leerlingenzorg coördineren. Samen met de directeur komen zij maandelijks als MT bij elkaar om de ontwikkelingen in de school door te spreken.

Identiteitscommissie (IC)

De school valt onder het bevoegd gezag van de CorDeo scholengroep. Om de afstand tussen school en bestuur niet te groot te laten worden zijn er binnen de CorDeo scholengroep bij elke school identiteitscommissies gevormd. Allerlei zaken die met identiteit op lokaal niveau te maken hebben komen hier aan de orde.

De commissie bestaat uit de volgende leden: Harriët Noppers, Mariette Davelaar en Stéphanie van der Maas.

Mailadres van de IC: email