Foto Passend onderwijs

Passend Onderwijs
  • Onderzoek
  • Advies op maat
  • Spreekuur CJG
  • Behandelaars
  • Vangnet
  • Samen met de ouders

Externe begeleiders en Passend onderwijs

De vaste schoolbegeleider van Passend Onderwijs Apeldoorn bezoekt onze school een aantal keren per jaar. De Intern begeleider en de leerkrachten kunnen met vragen waar ze zelf niet uitkomen bij haar terecht. Indien nodig doet de schoolbegeleider onderzoek bij kinderen waarvan de oorzaak van hun probleem niet duidelijk is.
Als we kinderen met de schoolbegeleider bespreken of als er onderzoek komt zijn ouders daar altijd van op de hoogte gesteld. Ouders wordt ook om toestemming voor onderzoek gevraagd. De uitkomst van het onderzoek en de aanbevelingen worden met ouders besproken.
Verder heeft de school contacten met de arts en verpleegkundige van het CJG, met logopedisten, met behandelaars voor dyslexie en bijvoorbeeld orthopedagogen met een eigen praktijk. Het CJG heeft regelmatig een spreekuur op school waar kinderen en/of ouders binnen kunnen lopen.
Binnen Passend Onderwijs Apeldoorn kunnen we terugvallen op een netwerk van scholen en deskundigen voor de zwaardere zorg.

Ons schoolondersteuningsprofiel vindt u hier.