Foto Heel subtiel een aantal verborgen elementen in de graffiti tekeningen

Verlof
  • Leerplicht
  • Verlofregels

Verlof aanvragen

Ouders kunnen via de Parro-app hun kind ziek melden, of bijvoorbeeld een dokters- of tandartsbezoek doorgeven aan de leerkracht. Ook te laat komen kan langs die weg gemeld worden.
Voor bijzondere omstandigheden (zoals bijvoorbeeld bruiloft, begrafenis, (huwelijks-)jubileum) kan verlof aangevraagd wordt. Per situatie wordt dit beoordeeld. We handelen volgens de regels die binnen de gemeente Apeldoorn daarvoor gelden, zie hiervoor onze schoolgids hoofdstuk 2. Zonodig vraagt de directie advies bij de leerplichtambtenaar.

U kunt dit (zo mogelijk minimaal een week van te voren) aanvragen via email bij de directie (info@tschrijvertje.nl)

Graag in de aanvraag vermelden:
1. uw eigen naam
2. van elk kind:
voor- en achternaam
geboortedatum
groep
3. data/tijdstip verlofperiode
4. reden verlof (bruiloft, begrafenis, etc)