Foto Heel subtiel een aantal verborgen elementen in de graffiti tekeningen

Verlof
  • Leerplicht
  • Verlofregels

Verlof aanvragen

Verlof kan verleend worden bij bijzondere omstandigheden, we handelen volgens de regels die bij de gemeente Apeldoorn daarvoor gelden.

Graag in de aanvraag vermelden:
1. uw eigen naam
2. van elk kind: naam/geboortedatum/groep
3. data verlofperiode
4. reden verlof