FotoCorDeo scholengroep .

Cordeoscholen samenwerking:
  • 18 scholen
  • Leerlingenzorg
  • Onderwijskundig
  • Financieel
  • Personeel

CorDeo scholengroep

De CorDeo scholengroep is het bevoegd gezag van ‘t Schrijvertje. In deze schoolvereniging wordt door 18 scholen op en rond de Veluwe samengewerkt. De grondslag van de vereniging is de heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God. Het bestuur en de leden van de vereniging onderschrijven de Drie Formulieren van Eenheid, en zijn lid van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) of de Nederlands Gereformeerde Kerken. De grondslag bepaalt het eigen en unieke karakter van de scholen. Ouders en personeel onderschrijven een eigen identiteitsverklaring.

Gezamenlijk werken deze scholen aan gereformeerd onderwijs met toekomst. De scholen werken samen op onderwijskundig gebied, op terrein van personeelsbeleid en leerlingenzorg, en op financieel en materieel gebied. Met 18 scholen sta je sterker, je kunt van elkaar leren, je kunt op elkaar terugvallen en samen financiĆ«le risico‘s afdekken.

De CorDeo scholengroep heeft een bestuurskantoor in Leusden. Meer informatie is te vinden op www.cordeoscholengroep.nl.