Foto: We zingen uit allerlei liedbundels.

Methodes die we gebruiken
  • Levend Water
  • Wonderlijk gemaakt
  • Kanjertraining

Bijbelgetrouw onderwijs

In alle groepen worden (bijna) dagelijks bijbelverhalen verteld. We werken ook met een eigen lesmethode voor Bijbelonderwijs: "Levend Water" is een methode waarbij we dieper ingaan op Gods werk in de geschiedenis. De kinderen verwerven door deze verhalen niet alleen bijbelkennis, maar mogen ook zelf een vertrouwensrelatie en geloofsband met God opbouwen. We bidden samen, we zingen veel. De redding van God door Zijn Zoon staat centraal. Alle leerkrachten zijn positief christen en onderschrijven de identiteitsverklaring van de CorDeo scholengroep. Onze identiteitsverklaring beschrijft hoe leerkrachten de christelijke identiteit in de klas uitdragen.

>> Identiteitsverklaring leerkracht CorDeo scholengroep

Doelgroep

't Schrijvertje is gesticht door ouders vanuit de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt). Vanaf het begin wordt de school niet alleen bezocht door kinderen uit deze kerk. Een deel van de kinderen komt bijvoorbeeld vanuit een van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerk of vanuit de Eben-Haëzerkerk, een bijzondere PKN-wijkgemeente (op G.G.). Ook komen kinderen uit de Hersteld Hervormde Kerk, en uit verschillende evangelische gemeenten. Wat alle ouders bindt is hun wens dat zij hun kinderen christelijk en bijbelgetrouw onderwijs willen laten krijgen. In het toelatingsbeleid van de school is dit een belangrijk gespreksonderwerp. Alle ouders onderschrijven de ouderverklaring van de CorDeo scholengroep.

>> Ouderverklaring CorDeo scholengroep

Weekviering

Elke twee weken is er een weekviering in Groen met groep 1-4. En elke week is er een weekviering in Blauw met groep 5-8. Ouders zijn vanaf 8.30 u hartelijk welkom. We zingen voor onze God en we bidden tot Hem. Een keer per jaar, meestal rond dankdag of biddag, houden we met de hele school samen een actie voor mensen ver weg die het veel minder goed hebben dan wij. In schooljaar 23-24 willen we een actie voor ZOA houden.

Jaarthema

Elk jaar werken we met een jaarthema. We kiezen een onderwerp dat ons iets leert over hoe je als Christen kunt leven. Dit komt dan regelmatig terug in de weekviering en in de groep.

Liedlijst

Elke week leren we een psalm, een gezang of een lied. Per bouw wisselt dit omdat we willen aansluiten bij de leeftijd van de kinderen. In de Liedlijst staan alle liederen van dit schooljaar. De psalm leren we in de versie van De Nieuwe Psalmberijming DNP), daarnaast een aantal gezangen uit het Liedboek en bijvoorbeeld liederen uit de bundel Opwekking of van Elly en Rikkert.

>> Liedlijst 2021/2022

Historie

't Schrijvertje is in 1985 opgericht door ouders vanuit de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt). Voor 1985 bezochten de kinderen vanuit Apeldoorn de gereformeerde streekschool in Zutphen. Vanaf het begin reed er een schoolbus door Apeldoorn waarmee de kinderen die verder van school woonden werden opgehaald. Een aantal jaren geleden was dit niet meer te betalen en is de schoolbus gestopt. Nog steeds komen kinderen vanuit heel Apeldoorn en omgeving naar 't Schrijvertje toe.