pleinen

De pleinen Hoe onze visie terugkomt in het gebouw.

Onze visie wordt zichtbaar op de drie 'pleinen'
  • we leren op het Leerplein
  • we spelen op het Speelplein
  • we delen op het Samenplein in het hart van de school

tSchrijvertje

De school is vernoemd naar het draaikevertje die over het water ‘schaatst’ en die voorkomt in een gedicht van Guido Gezelle. De laatste regel van dit gedicht kenmerkt onze identiteit:
‘Wij schrijven, herschrijven en schrijven nog, de heilige Naam van God!’
Dat betekent: in wat we doen, in wat we zeggen en wat we denken eren we onze God. We dienen Hem, we hebben Hem lief én onze naaste als onszelf.

We leren en we spelen en we leren samen delen

Onze onderwijsvisie wordt samengevat in 'We leren en we spelen en we leren samen delen' In het schoolgebouw wordt dit zichtbaar op de drie 'pleinen' in Groen:
het Leerplein van de bovenbouw,
het Speelplein van de onderbouw,
en
het Samenplein in het hart van de school waar we onze weekvieringen houden.

Onderwijskundig


Je gaat naar school om te leren. Wij proberen daarbij aan te sluiten bij de ontwikkeling van elk kind. Wat is jouw onderwijsbehoefte? Hoe leer jij het beste? Het ene kind pakt dingen vlug op, het andere heeft er moeite mee. De een heeft veel belangstelling en is gemotiveerd, de ander kan maar met moeite de aandacht erbij houden. Elk kind leert ook op z’n eigen manier, we willen hier als school aan tegemoet komen. Zo kunnen hoogvliegers sneller door de leerstof heen gaan en krijgen meer en uitdagender werk aangeboden, de laagvliegers krijgen langer en vaker instructie, en soms een aangepaste weektaak. We motiveren kinderen door hen spelend/ontdekkend te laten leren. Als je zelf wat hebt ontdekt onthoud je het veel beter! We bieden een leeromgeving die kinderen uitdaagt. In alle groepen leren we niet alleen uit een boek maar ervaren we ook zelf de werkelijkheid. Binnen onze school leren kinderen hun talenten kennen en ontwikkelen.
Een kind moet leren zelfstandig te werken en eigen keuzes te maken. Een ander helpen en zelf op tijd om hulp durven vragen hoort daar ook bij. Dan groeit de verantwoordelijkheid van kinderen: ze evalueren samen, zelf of met de leerkracht. Ze beslissen zelf mee of ze nog verder moeten oefenen of niet. Zo zullen ze de gevolgen van hun eigen gedrag of hun eigen manier van werken zelf ervaren.

Pedagogisch


‘t Schrijvertje is een school waar uw kind zichzelf kan zijn. En waar een kind zich veilig voelt om de gaven en talenten die het van God heeft gekregen tot ontplooiing te laten komen. Want als je lekker in je vel zit gaat het leren gemakkelijker. Kenmerkend is dan ook de manier waarop we met elkaar omgaan. We vinden het belangrijk dat aan ons samenleven in de school te merken en te zien is dat wij allemaal kinderen van God de Vader zijn, Parels in Gods Hand. We werken met de Kanjertraining. In deze methodiek is het uitgangspunt is dat ieder kind waardevol is en dat iedereen in de school deze basisregels gebruikt.
We hebben aandacht voor elkaar. Als leerkracht hebben we oog voor elk kind. Ieder moet zich waardevol kunnen voelen: jij mag er zijn, maar de ander ook! Dit legt een basis voor onze ‘schrijvertjes’ om als ze volwassen zijn goed te functioneren in de maatschappij.

Schoollied


Rekenen, lezen, schrijven, taal
van 0 tot 100 tellen.
We leren ‘t op ‘t Schrijvertje allemaal
gym, muziek en spellen.
Kanjertraining, petten,
er is niks bijzonders aan.
Maar bij alles wat we leren
staat er één ding bovenaan:

Zoals schrijvertjes in sloten
kringen maken met hun poten
en zo schrijvend aan ons leren:
-Prijs de naam van onze Here-
Ja zo willen wij ook leven
samen prijzen wij de Heer.
Als we leren en we spelen
en we leren samen delen:
Wij als Schrijvertjes, wij schrijven
keer op keer de naam van God!


Huishoek, bouwhoek, themahoek,
al spelend alles leren,
werkblad, schrift, een tekening,
Op Groen ontdek je ’t allemaal,
Je mag gewoon proberen
Als je dan naar Blauw gaat,
leer je verder heel gewoon. En bij alles wat we leren,
is er deze ondertoon:

Zoals schrijvertjes in sloten
kringen maken met hun poten
en zo schrijvend aan ons leren:
-Prijs de naam van onze Here-
Ja zo willen wij ook leven
samen prijzen wij de Heer.
Als we leren en we spelen
en we leren samen delen:
Wij als Schrijvertjes, wij schrijven
keer op keer de naam van God!


Annette Hildering (2021)