Foto De ruimte van de BSO

Opvang
  • Alle kinderen eten op school
  • Ouders helpen mee
  • Continu-rooster
  • Christelijke BSO
  • Christelijke gastouders

Overblijven

De pauze tussen de middag valt formeel onder de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, het schoolbestuur. De school heeft een continu-rooster van 8.50-15.15. Het overblijven gebeurt onder leiding van de leerkrachten. Tussen de middag eten alle kinderen gezamenlijk op school in hun eigen klas. Daarna spelen de kinderen samen buiten. Alle ouders worden ingeroosterd om hierin mee te helpen. Als ouder ben je om de 3 a 4 weken aan de beurt in een groep waar je eigen kind zit. Op deze manier kunnen alle kinderen op school overblijven, en zijn er voor ouders geen kosten aan verbonden. Er zijn roostermakers die het broodrooster maken. Ouders kunnen zelf doorgeven als er dagen zijn dat ze niet ingeroosterd kunnen worden.

Mailadres: >> broodrooster @ tschrijvertje.nl.

BSO ‘t Schrijvertje

Basisschool ‘t Schrijvertje is voor de buitenschoolse opvang (BSO) samenwerking aangegaan met Stichting KOALAH. Deze stichting verzorgt christelijke kinderopvang, die aansluit bij gereformeerd onderwijs. BSO ‘t Schrijvertje sluit aan bij de school, zowel in identiteit en pedagogische benadering als in praktisch opzicht. Samenwerken en afstemmen met als doel een doorgaande lijn biedt een meerwaarde voor de ontwikkeling van kinderen. Het betreft naschoolse opvang in een verticale BSO-groep (4 – 12 – jarigen).

De BSO is open op maandag, dinsdag- en donderdagmiddag van 15.15 uur tot uiterlijk 18.30 uur en is gehuisvest in een multifunctionele ruimte binnen ‘t Schrijvertje. In vakanties gaat de BSO om 8.15 uur open. Wanneer de school een studie(mid)dag heeft, gaat de BSO ook open bij voldoende belangstelling.

Stichting KOALAH is ingeschreven in het landelijk register kinderopvang (LRK) en voldoet aan de eisen uit de wet kinderopvang. Daardoor hebben ouders recht op kinderopvangtoeslag. Op de website www.koalah.nl vindt u het aanbod met een aanmeldingsformulier van BSO ‘t Schrijvertje. Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u rechtstreeks contact opnemen met Stichting KOALAH via info@koalah.nl.

>> www.koalah.nlGastouderbureau De Herberg

Ouders kunnen kiezen voor voor- en naschoolse opvang via gastouders. We maken gebruik van de diensten van christelijk gastouderbureau ‘De Herberg‘. Het is een kleine flexibele organisatie, die christelijke opvang op maat wil bieden en rekening wil houden met wensen ouders. Men komt voor de intake bij vraag- en gastgezin thuis op bezoek. Een ouder die langs deze weg de opvang wil laten regelen kan zich aanmelden bij het gastouderbureau en daarbij aangeven dat het leerlingen van ‘t Schrijvertje betreft. De hele intake procedure is in handen van ‘De Herberg‘, per vraagouder zal het gastouderbureau inventariseren wat de wensen zijn.

>> Christelijkekinderopvang.nl