Foto De ruimte van de BSO

Opvang
  • Alle kinderen eten op school
  • Ouders helpen mee
  • Continu-rooster
  • Christelijke BSO
  • Christelijke gastouders

Overblijven

De pauze tussen de middag valt formeel onder de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, het schoolbestuur. De school heeft een continu-rooster van 8.30-14.45. Het overblijven gebeurt onder leiding van de leerkrachten. Tussen de middag eten alle kinderen gezamenlijk op school in hun eigen klas. Daarna spelen de kinderen samen buiten. Alle ouders worden ingeroosterd om hierin mee te helpen. Als ouder ben je om de 3 a 4 weken aan de beurt als ouder wordt je ingeroosterd voor een gedeelte van het schoolplein. Op deze manier kunnen alle kinderen op school overblijven, en zijn er voor ouders geen kosten aan verbonden. Er zijn roostermakers die het pleinrooster maken. Ouders kunnen zelf doorgeven als er dagen zijn dat ze niet ingeroosterd kunnen worden.

Mailadres: >> pleinrooster @ tschrijvertje.nl.


Peuteropvang en BSO ‘t Schrijvertje

‘t Schrijvertje heeft onder hetzelfde dak een basisschool, opvang voor peuters en een BSO. Hiervoor is de school samenwerking aangegaan met Stichting KOALAH. Deze stichting is indertijd vanuit scholenkoepel CorDeo opgericht met het doel christelijke kinderopvang te verzorgen.

Peuteropvang en BSO ‘t Schrijvertje sluiten aan bij basisschool ‘t Schrijvertje, zowel inhoudelijk als praktisch. De opvang onderscheidt zich op het gebied van christelijke identiteit, kwaliteit en doorgaande lijn in de opvoeding. Samenwerken en afstemmen met als doel een doorgaande lijn biedt een meerwaarde in de ontwikkeling van kinderen.

De peuteropvang is geopend op maandag, dinsdag en donderdag en vrijdag in de schoolweken van 8.45 uur tot 12.15 uur. Kinderen van 2 tot 4 jaar zijn van harte welkom. De peuters maken gebruik van een multifunctionele ruimte binnen de school. Deze ruimte is in de middag in gebruik door de BSO. De BSO is open op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van 14.45 tot 18.30 uur. In vakanties is de BSO in 8 van de 12 weken geopend.

Stichting KOALAH is ingeschreven in het landelijk register kinderopvang (LRK) en voldoet aan de eisen uit de wet kinderopvang. Daardoor kunnen ouders kinderopvangtoeslag aanvragen.
Op de website www.koalah.nl vindt u het complete aanbod en contactgegevens. Aanmelden kan ook via deze website: www.koalah.nl/aanmelden.


Gastouderbureau De Herberg

Ouders kunnen kiezen voor voor- en naschoolse opvang via gastouders. We maken gebruik van de diensten van christelijk gastouderbureau ‘De Herberg‘. Het is een kleine flexibele organisatie, die christelijke opvang op maat wil bieden en rekening wil houden met wensen ouders. Men komt voor de intake bij vraag- en gastgezin thuis op bezoek. Een ouder die langs deze weg de opvang wil laten regelen kan zich aanmelden bij het gastouderbureau en daarbij aangeven dat het leerlingen van ‘t Schrijvertje betreft. De hele intake procedure is in handen van ‘De Herberg‘, per vraagouder zal het gastouderbureau inventariseren wat de wensen zijn.

>> Christelijkekinderopvang.nl