Foto Met zijn allen rond-de-tafel

Data en tijden
  • Vakanties
  • Studiedagen team
  • Compacte schooldag
  • Kleuters kortere schoolweek

Jaarplanning

In de kalender staan alle vakanties, studiemiddagen en verjaardagen van de leerlingen en leerkrachten vermeld. Ook welke psalmen er geleerd worden en wanneer de schoonmaakavonden ingeroosterd zijn.

>> Ouderkalender 2021/2022 (VOLGT)Vakanties 2021 - 2022

Herfstvakantie 18-22 OKTOBER
Kerstvakantie 27 DECEMBER- 7 JANUARI
Voorjaarsvakantie 28 FEBRUARI - 04 MAART
Goede Vrijdag 15 APRIL
Tweede Paasdag 18 APRIL
Meivakantie 25 APRIL - 6 MEI
Hemelvaart 26-27 MEI
Pinkstermaandag + Dinsdag (CORDEODAG) 6 JUNI - 07 JUNI
Zomervakantie (middag) 12:15 uur vrij 8 juli
Zomervakantie 11 JULI - 21 AUGUSTUS
Vrije dagen/studiedagen
14 - 15 OKTOBER
10 DECEMBER
8 FEBRUARI
27 JUNI
 

Schooltijden

Kleuters: 
van 8.50 uur - 12.15 uur en van 13.00 uur - 15.15 uur
op woensdag en op vrijdagmiddag vrij

Groep 3-8: 
van 8.50 uur - 12.15 uur en van 13.00 uur - 15.15 uur
op woensdag 8.50 uur - 12.30 uur
Groep 3 is een aantal vrijdagmiddagen vrij, zie jaarkalender

Groep 3-8 heeft pauze van 10.30 uur - 10.45 uur
De schoolbel luidt om 8.50 uur zodat de lessen op tijd kunnen beginnen.

Inlooptijd
Er is voor alle groepen inloop tussen 8.40-8.50 u, dit geeft ouders ruimte om kinderen bij de twee locaties te brengen. Kinderen gaan zelf naar binnen, ouders komen alleen mee als het nodig is. We merken dat we op die manier vanuit rust de dag kunnen beginnen en elk kind even echt kunnen 'zien' bij het binnenkomen. Een aantal momenten zijn ouders hartelijk welkom in de school om hun kind even binnen te brengen. Dit wisselt per groep.
Wilt u berichtjes voor schooltijd via Parro doorgeven zodat de leerkracht zich kan richten op het ontvangen van de kinderen?