Foto Met zijn allen rond-de-tafel

Data en tijden
  • Vakanties
  • Studiedagen team
  • Compacte schooldag
  • Kleuters kortere schoolweek

Jaarplanning

In de kalender staan alle vakanties, studiemiddagen en verjaardagen van de leerlingen en leerkrachten vermeld. Ook welke psalmen er geleerd worden en wanneer de schoonmaakavonden ingeroosterd zijn.Vakanties 2023 - 2024

Herfstvakantie 16-20 OKTOBER
Kerstvakantie 25 DECEMBER- 5 JANUARI
Voorjaarsvakantie 19 FEBRUARI - 23 februari
Goede Vrijdag 29 maart
Tweede Paasdag 1 APRIL en 2april (eenmalig)
Meivakantie 29 APRIL - 10 MEI
Hemelvaart 9 MEI
Pinkstermaandag 20 mei
Zomervakantie (middag) 12:15 uur vrij 7 juli
Zomervakantie 15 JULI - 23 AUGUSTUS
Vrije dagen/studiedagen 2023/2024
12 en 13 OKTOBER Tweedaagse team
15 DECEMBER
9 FEBRUARI
8 april
CorDeodag 21 MEI
1 juli
12 juli vrijdagmiddag voor zomervakantie
  Inlooptijd
Er is voor alle groepen inloop tussen 8:20 uur - 8:30 uur dit geeft ouders ruimte om kinderen bij de twee locaties te brengen. Kinderen gaan zelf naar binnen, ouders komen alleen mee als het nodig is. We merken dat we op die manier vanuit rust de dag kunnen beginnen en elk kind even echt kunnen 'zien' bij het binnenkomen. Een aantal momenten zijn ouders hartelijk welkom in de school om hun kind even binnen te brengen. Dit wisselt per groep.
Wilt u berichtjes voor schooltijd via Parro doorgeven zodat de leerkracht zich kan richten op het ontvangen van de kinderen?

Kleuters: 
van 8:30 uur - 12:00 uur en van 12:40 uur - 14:45 uur
op woensdag en op vrijdag vanaf 12:30 uur

Groep 3-8: 
van 8:30 uur - 12:00 uur en van 12:40 uur - 14:45 uur
op woensdag 8:30 uur - 12:30 uur
Groep 3 is een aantal vrijdagmiddagen vrij, zie jaarkalender