Plattegrond locatie groen en blauw

Plattegrond van het gerenoveerde schoolgebouw.

Gebouw
  • Gerenoveerd
  • Logische indeling
  • Veel ruimte

  't Schrijvertje op twee locaties

GROEN & BLAUW
Sinds de verbouwing in 2017 is de school stevig gegroeid. Schooljaar 2019-2020 sloten we af met rond de 240 leerlingen. We hebben vanwege de groei de afgelopen jaren met een wachtlijst moeten werken.
In overleg met de gemeente Apeldoorn is de oplossing gevonden om schoolgebouw Gentiaanstraat 78 als tweede locatie te gaan gebruiken. Dit geeft ons voldoende ruimte om groei op te vangen. Want er is maar één gereformeerde school als de onze in Apeldoorn. Dan is het goed dat we elk gezin wat hier bewust voor kiest, ook een plek kunnen geven. Het biedt daarnaast meer ruimte aan Koalah voor de BSO en de peutergroep.

• Groep 1-4 & Koalah zitten in Groen, op Gentiaantraat 594.
• Groep 5-6-7-8 zitten samen in Blauw, Gentiaanstraat 78.

- Waarom we gekozen hebben voor de namen Groen en Blauw leest u hier

SAMEN ÉÉN SCHOOL
Beide locaties vormen samen één school, al zitten we op 300m afstand van elkaar. Alle schoolregels, de school- en pauzetijden, het onderwijskundige beleid, de lesmethodes, de zorg en de ondersteuning en bijvoorbeeld de kanjertraining zijn gelijk. Studiedagen en vergaderingen hebben we met het hele team samen, en wekelijks zien en spreken we elkaar als collega’s (al is dat nu beperkt i.v.m. Corona). Kinderen kunnen zelfs met hun chromebook op beide plekken naadloos verder werken. En het Atelier wat we hebben ingericht in Blauw, wordt ook gebruikt door de kinderen uit Groen. Directie, teamleider en IB-er werken op beide locaties. Deels op vaste momenten en deels flexibel. Ze zijn ook bereikbaar via mail en parro. Als u de school belt krijgt u de keuze tussen locatie Groen en Blauw.

LOGISTIEK
Een heel aantal bovenbouwers komt zelf op de fiets. Er worden ook kinderen gebracht en gehaald met de auto of met de fiets. Een aantal gezinnen heeft daarbij te maken met 1 locatie, er zijn ook gezinnen met kinderen op 2 locaties.

Brengen: We werken we met 10 minuten inlooptijd voor alle groepen. Zo komen kinderen gespreid binnen en vermijden we drukte. We hebben ervaren dat dit tegelijk ruimte geeft aan ouders om kinderen op beide locaties af te zetten. Ook loopt of fietst een aantal kinderen op eigen gelegenheid ’s morgens het laatste stukje naar de andere locatie. De kans is groot dat we, ook na Corona, deze inlooptijd voor alle groepen zullen blijven hanteren.
Halen: in de praktijk werkt het prima om eerst kinderen op de ene plek op te halen, en daarna op de andere plek. Ook gaat een aantal kinderen na schooltijd zelfstandig naar de andere locatie om daar opgehaald te worden.
We gaan er van uit dat ouders van groep 6-7-8 ermee akkoord gaan dat hun kind (met 2 of meer anderen) ook onder schooltijd zelfstandig naar locatie Groen mogen lopen/fietsen. Dit kan zijn om even wat op te halen of daarheen te brengen, of bijv. om daar als kinderraad of eco-team te vergaderen.
Kinderen die naar de BSO gaan vanuit Blauw, gaan daar ook zelf heen.

OP WEG NAAR KINDCENTRUM?
Nu we een BSO en een peutergroep in onze school hebben, gaan we ook kijken hoe we (nog) beter op elkaar aan kunnen gaan sluiten. Op dit moment vormen we twee teams die samenwerken, opvang en school. Beide met een eigen (meerjaren-)plan en een eigen beleid onder een eigen leidinggevende.
In schooljaar 21-22 gaan we verkennen hoe we ook inhoudelijk het aanbod bij peuters en kleuters op elkaar kunnen afstemmen.
Als vervolgstap willen we met beide teams (van school en opvang) gaan kijken of en hoe we naar een integraal kindcentrum (IKC) zouden willen toegroeien. De meest vergaande vorm zou kunnen zijn dat we samen één team gaan vormen, met mensen die in onderwijs én in opvang ingezet kunnen worden. We zouden dan één organisatie worden met een aanbod voor kinderen van 2-12 jaar, onder één IKC-leiding.

Ontruiming

Twee keer per jaar houden we een ontruimingsoefening. Volgens een vast protocol verlaten alle groepen zo vlot en rustig mogelijk het schoolgebouw en wordt buiten op de verzamelplek gecontroleerd of iedereen er is.