Foto: Kom binnen bij groep 8

Groepen
 • 8 groepen
 • omvang 25-30 kinderen

Nieuws uit de groepen

We werken in onze school met 9 groepen met tussen de 25-30 leerlingen. De kleuters zijn verdeeld over 3 gemengde groepen met oudste en jongste kleuters. De middenbouwgroepen en de bovenbouwgroepen zijn enkele groepen.
 • Kleuters
 • UITVERKOOP van GYMSCHOENEN
  We hebben op school een grote bak met gymschoenen staan in alle soorten en maten. Hij heeft als ruilbak gefungeerd, maar daar wordt zo weinig gebruik van gemaakt, dat we de gymschoenen graag willen opruimen. Voor € 1,- per paar kunt u uw slag slaan. Ze staan in de hal.

  Naar de Cannenburgh
  Dit thema is nog niet afgesloten of we vragen uw aandacht voor het volgende.

  Na de vakantie starten we met het thema RIDDERS EN KASTELEN.
  Vanuit het Cultuurmenu van Cultuurwijzer wordt bij dit thema een dansworkshop (koninklijk dansen)verzorgd op dinsdag 12 maart.
  Op donderdag 14 maart krijgen de kinderen een rondleiding op Kasteel CANNENBURGH in Vaassen.
  U hoort nog meer over precieze tijden enz., maar we hebben deze ochtend ouders nodig die ons kunnen brengen en halen. Wilt u deze ochtend alvast vrij houden? Zoals het nu lijkt, gaan de kleutergroepen vroeg op de ochtend en groep 3 aan het eind van de morgen.
  Iedere klas wordt in twee groepjes verdeeld en per groepje mogen maar twee begeleiders mee naar binnen. Het gaat dus vooral om het vervoeren naar en van het kasteel. Voor de ouders die moeten wachten is er een mooie kasteeltuin om in te wandelen en/ of kunt u een kopje koffie drinken in het Koetshuis.
  HOUDT U DEZE DATUM VAST VRIJ? En geeft u zich op bij de leerkracht van uw kind als u mee wilt gaan en hoeveel kinderen u kunt vervoeren?

  Gymspullen
  De gymspullen gaan deze week mee naar huis om te passen en te wassen, na de vakantie bij de eerste les graag weer meenemen.

  Alvast een fijne vakantie gewenst!

 • Kikkergroep
 • Niet elke groep heeft elke week iets in Letters te melden, elke groep levert wel regelmatig nieuws aan. Deze week is uit deze groep geen nieuws te melden.
 • Vogelgroep
 • Niet elke groep heeft elke week iets in Letters te melden, elke groep levert wel regelmatig nieuws aan. Deze week is uit deze groep geen nieuws te melden.
 • Muizengroep
 • Niet elke groep heeft elke week iets in Letters te melden, elke groep levert wel regelmatig nieuws aan. Deze week is uit deze groep geen nieuws te melden.
 • Groep 3
 • Deze week gaan we ons thema alweer afsluiten. Het was een erg leuk thema met leuke activiteiten. Afgelopen donderdag hadden we een echte pizzabakker in de klas. U hebt daar via parro foto’s van ontvangen.
  Komende donderdag willen we eigenlijk nog patat gaan maken en bakken, omdat dit er door de ziekte van juf Annelies afgelopen dinsdag bij ingeschoten is. We houden hierbij echter nog een slag om de arm, omdat we vrijdag ook al ons pop- up restaurant hebben. Samen wordt dat wel erg veel qua organisatie, maar we gaan ons best doen. Ons nieuwe thema is “Ridders en kastelen” en start op 12 maart met een dansworkshop (koninklijke dansen)
  Met lezen hebben we inmiddels alle klanken gehad. We gaan nu het tempo opvoeren, door de klanken veel te blijven oefenen en teksten te lezen. Helpt u thuis ook mee? Leeskilometers maken is belangrijk!! Ook gaan we steeds meer begrijpend lezen. Met rekenen zijn we op dit moment veel bezig met het splitsen van getallen en met verdubbelingen.
  Met de Kanjertraining zit Tirza (de jonge zeearend) inmiddels op de vogelschool, maar dat is geen succes. Ze is een buitenbeentje. Ze is veel groter dan de andere vogels en dat is niet handig. Ze bezeert daardoor anderen, zonder dat ze dat wil. Ook eet ze bijna de juf op. Maar op school heerst een positief klimaat. De vogels zijn bekend met de Kanjertraining en proberen Tirza op een goede manier te helpen door oplossingen te verzinnen. Ook Tirza’s ouders worden hierbij betrokken.´ We doen bij dit hoofdstuk veel vertrouwensoefeningen en ook blijven we oefenen om op een goede manier voor jezelf op te komen. Vandaag en morgen staat juf Jacobien voor de groep, donderdag en vrijdag juf Annelies. Een fijne week gewenst en ook alvast een goede vakantie!

  Vriendelijke groeten van Jacobien Kiewiet en Annelies Veen

 • Groep 4
 • Niet elke groep heeft elke week iets in Letters te melden, elke groep levert wel regelmatig nieuws aan. Deze week is uit deze groep geen nieuws te melden.
 • Groep 5
 • Niet elke groep heeft elke week iets in Letters te melden, elke groep levert wel regelmatig nieuws aan. Deze week is uit deze groep geen nieuws te melden.
 • Groep 6
 • Niet elke groep heeft elke week iets in Letters te melden, elke groep levert wel regelmatig nieuws aan. Deze week is uit deze groep geen nieuws te melden.
 • Groep 7
 • Niet elke groep heeft elke week iets in Letters te melden, elke groep levert wel regelmatig nieuws aan. Deze week is uit deze groep geen nieuws te melden.
 • Groep 8
 • Niet elke groep heeft elke week iets in Letters te melden, elke groep levert wel regelmatig nieuws aan. Deze week is uit deze groep geen nieuws te melden.