Foto Een gymles

We doen het samen
  • Eerlijke verdeling
  • Roosters
  • Rekening houden met elkaar
  • Iedereen doet mee

Financiële bijdrage

De meeste activiteiten worden uit de ouderbijdragen betaald, een jaarlijks terugkerende financiƫle bijdrage. Het gaat hier om de christelijke feesten, Sinterklaas en de schoolreizen. De begroting en de hoogte van het bedrag wordt elk najaar met instemming van de MR vastgesteld.
De ouderbijdrage is vrijwillig, het betalen is niet verplicht. Mocht betaling een probleem zijn dan horen we dat graag, ook stichting Leergeld kan dan iets betekenen. Bij geen betaling gaan we niet kinderen uitsluiten van activiteiten.

>> ouderbijdr begroting 2023 (pdf)

Pleintoezicht

Omdat alle kinderen (groep 1 t/m groep 8) tussen de middag op school blijven, wordt er gewerkt met een rooster waarbij alle ouders om de beurt meehelpen met het toezicht houden op het plein. Ouders worden voor een bepaalde plek ingeroosterd. Er wordt rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden. Elke ouder wordt ongeveer eens in de drie weken ingeroosterd.

Schoonmaken

Dagelijks wordt de school schoongemaakt. Een paar keer per jaar zorgen we ervoor dat de lokalen, speelgoed en materiaal extra worden schoongemaakt. Voor de schoonmaak ligt de coƶrdinatie bij de commissie "Schrijvertje Schoon".

Tuinieren

4 keer per jaar is er een avond of zaterdagmorgen "tuinieren". We vragen ouders d.m.v. een tuinrooster mee te helpen met het onderhouden van de tuin en schoonhouden van het plein. De organisatie van het tuinonderhoud wordt geregeld door twee ouders.

Uitstapjes

Geregeld gaan de groepen op excursie, daar hebben we meestal ouders bij nodig die een groepje begeleiden op de fiets of met de auto. Bestemmingen zijn bijvoorbeeld Coda, paleis Het Loo, sporttoernooien, kamp, schoolreisjes, en uitstapjes in het kader van de thema's, zoals een winkel, de markt, de camping, een kasteel of een museum.